Lampang Cancer Hospital Lampang Cancer Hospital

นายแพทย์วีรวัต อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นำผู้บริหารโรงพยาบาล บุคลากร ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ,ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy), ประกาศเจตนารมย์รวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบและประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิดและการคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีพ.ศ.2566 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร และถ่ายทอดผ่านช่องทาง Facebook Live

ศูนย์ประสานการส่งต่อ
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
รับส่งต่อ - ผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ในวันและเวลาราชการ
โทรศัพท์ 054-335262 - 8 ต่อ 200
email :  lpchrefercancer@gmail.com

ประกวดราคา / สอบราคา

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองขาวครุฑ มีที่อยู่โรงพยาบาลและใบนัดชมพู   ประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)   ประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Paclitaxel 300 mg/50 ml. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Pemetrexed 500 mg. และ Pemetrexed 100 mg. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Temozolomide 100 mg. , Temozolomide 20 mg. และ Temozolomide 250 mg. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Carboplatin 450 mg./45 ml. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)   ประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Gemcitabine 1 g. จำนวน 600 vial และGemcitabine 200 mg. จำนวน 1,200 vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)   ประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Carboplatin 450 mg./45 ml. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Capecitabine 500 mg. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Gemcitabine 1 g. และGemcitabine 200 mg. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระติกขนส่งเลือดและส่วนประกอบของเลือดชนิดมีการควบคุมและแสดงผลอุณหภูมิดิจิตอล ขนาด 5 ลิตร จำนวน 10 อัน   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฉากกั้นห้อง จำนวน 10 อัน   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษกาวย่น 3M ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 200 ม้วน   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองจดหมายส่งผล จำนวน 12,000 ซอง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสายคล้องบัตรพร้อมสกรีนลายและการ์ดใส่บัตรสกรีนลาย   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงกระดาษแบบมีหูหิ้ว (กระเป๋ากระดาษใส่เสื้อผ้าผู้ป่วยรับบริการ)
ข่าวรับสมัครงาน
ผู้สมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ฟอร์มใบสมัคร / บัตรประจำตัว)
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมิน ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ครั้งที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ในตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรตำแหน่งพยาบาลวิชชาชีพ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งที่ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
รับสมัครพนักงานราชการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเภส้ชกร
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพและพนักงานช่วยเหลือคนไข้
รายการทั้งหมด

©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273