Lampang Cancer Hospital Lampang Cancer Hospital

สัญญาณเตือน..มะเร็งปากมดลูก

Date : 2020-01-22 09:06:15
สัญญาณเตือน..มะเร็งปากมดลูก


©2015, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ที่อยู่ 199 หมู่.12 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-335262-8 โทรสาร 054-335273